TH|EN
หน้าแรกผลิตภัณฑ์ถุงมือพลาสติก

ถุงมือพลาสติก

ถุงมือพลาสติก

ถุงมือชนิดหนา 100 ชิ้น ชนิดหนา ขาดยาก ใช้สำหรับหยิบจับสินค้า
วัตถุดิบหนา 25 ไมครอน ราคาโรงงาน

ถุงมือพลาสติก Food grade 100%
  • มีเอกสารรับรอง Food grade จากผู้ผลิตทุกตัว
  • ความหนา 25 ไมครอน เหนียว หนากำลังดี ขาดยาก มีปุ่ม กันลื่น
  • ราคาโรงงาน ราคาดีที่สุดในท้องตลาด

ซื้อยกลัง 10,000 ชิ้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 09-4872-5513
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่แนะนำ