TH|EN

ถุงขยะ

ถุงขยะ

ถุงขยะ หรือถุงที่ใช้สำหรับใส่ขยะมูลฝอย ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง มีความเหนียวทน
สามารถผลิตได้หลายประเภท อาทิ ถุงขยะสีดำ ถุงขยะสีแดง (สำหรับขยะอันตราย) ถุงขยะสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่แนะนำ